GET INFO 0262 642 06 44
Why Apetech?

WHY APETECH?

KALİTE & ÇEVRE & İSG POLİTİKASI

Otomotiv Ana Sanayi ve Otomotiv Yan Sanayiye, paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda; Fren disk balataları üretirken, hizmet ve yeni teknolojileri takip ederek, risk ve fırsatları etkin bir şekilde yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı temel ilkemiz olarak benimseriz.

Bu ilkemizin gerçekleştirilmesi için:                                    

  • Kalite & Çevre & İSG şartları, müşteri özel istekleri, ulusal ve yerel yasal düzenlemeler doğrultusunda, Ürün ve hizmetlerimizi en yüksek kalite ve verimlilik ile üreterek yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacağımızı,
  • İnsana değer veren üretim anlayışıyla oluşturduğumuz Kalite & Çevre & İSG Yönetim Sistemi’mizin tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflarımıza benimsetilerek, yaptığı işi zamanında, doğru kalitede ve sıfır hata ile sonuçlandırılması için bilinçlenmenin artmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştireceğimize,
  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağımızı,
  • Sürekli iyileştirme felsefesine sadık kalarak müşteri ve çalışan memnuniyetini arttıracağımızı,
  • Doğal Kaynakların verimli kullanılması, faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek atıkların kaynağında azaltılması ve ayrıştırılmasının sağlayarak, geri kazanım, tekrar kullanım faaliyetlerinin yapılacağını ve İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağımızı,
  • İş Sağlığı Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı" hedefine ulaşmaya yönelik faaliyetleri gerçekleştireceğimizi,
  • Tüm ilgili taraflara toplam kalite felsefesini benimseteceğimize ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini güvence altına alacağımıza,
  • Uygulanabilir her fırsatta ileri teknoloji ile ürün kalitemizi arttıracağımıza,
  • Emniyet parçası üretme sorumluluğunun bilincinde olduğumuza ve olacağımıza,
  • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın aileleri ile birlikte mutlu bir yaşam sürmesi için çaba göstereceğimizi,


Apetech Otomotiv olarak tüm müşterilerimize ve paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

ÇEVRE YÖNETİM KAPSAMI

Apetech Otomotiv, Çerkeşli OSB Mahallesi İmes 6. Cadde İmes Organize Sanayi Bölgesi Sitesi No: 9 Dilovası, 41455 Kocaeli - Türkiye adresinde bulunan 10.000 m² si kapalı alanda yer almaktadır.

Apetech A.Ş firması olarak, firmamızın stratejik hedeflerine ulaşmasına etki eden iç ve dış hususların analizi ve ürünlerimizin, faaliyetlerimizin yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alarak yapmış olduğumuz çevresel etki değerlendirme analizine göre, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve ÇYS sistemi sayesinde bu çalışmalarda süreklilik arz eden bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu bağlamda, ÇYS kapsamında, proje aşamasından ürün teslimine kadar otomotiv sektörü için fren balatası ve fren pabuç balataları ile aksesuarlarının üretimi, fren balataları, pabuç balatalar, balata aksesuarları, motor ve şanzıman yağları ve filtrelerin (hava, yakıt, yağ, kabin) satışı ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirdiğimiz proseslerimizde, ISO 14001 standardı ve yasal gerekliliklerini yerine getirerek atıkları ayrıştırıp geri kazanımını sağlayan, oluşan endüstriyel atık suları arıtıp prosese geri kazandıran, hava kirliliğini önlemek için çevre dostu enerji kullanarak, kirliliği önleyen ve kaynağında azaltarak tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımı, tabi olduğumuz tüm uygunluk yükümlülüklerinin takibi izlenmesi sürekli iyileştirmesi, bugün ve gelecekte tüm ilgili taraflarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirmek ve karşılamak yer almaktadır.

Ayrıca ÇYS kapsamında, Tedarikçi ve Müşterilerin çevre etkileri ile Apetech A.Ş komşuları ve bunlardan gelebilecek etkiler de yer almaktadır.

LABORATUVAR ve TESTLER

380m² kapalı alanda kurulu olan Apetech Merkez Laboratuvarında;

Proje bazlı ürün geliştirme çalışmaları,

Hammadde, ara ürünler ve mamül ürünlerin testleri,

Yeni formül analiz çalışmalar yapılmaktadır.

Apetech Merkez Laboratuvarı 6 personel ile 7/24 hizmet vermektedir.

ECE R90 Kanuni Kriterleri

ECE-R 90

ECE-R 13

Araba Testleri

Krauss Testi

Sıkıştırma Testleri

Yırtılma / Kesme Testleri

Testler

Sertlik testi: Sertlik ölçümü için “Macrona Shore D” sertlik ölçüm cihazı ve “Macrone Shore D test standı” cihazını kullanmaktayız. Balataların, mekanik yapısı, SAE J-661’de belirtildiği gibi sertlik ölçme testiyle kontrol edillir. Sertlik ölçme testleri, üretilen her partide partinin kontrolü için yapılan testtir. Ölçümler sırasında her bir partide balata üzerinde farklı bölgelerde en az dokuz sertlik ölçümü yapılarak, elde edilen değerlerin ortalaması alınır ve SAE J-661 kriterlerine uygunluğuna bakılır.

Yoğunluk ölçümü testi: Üretilen her partide partinin kontrolü için "Radwag PS 360.R2" Hassas terazi ve "Yoğunluk kiti (Kit 128)" test cihazımız kullanılarak yoğunluk ölçüm testi ile üretilen partinin kontrolü yapılır. 24 saat suda ve yağda bekletilerek sürecin öncesinde ve sonrasında sertlik ve ağırlık ölçümleri ile Arşimet prensibine göre yoğunlukları ölçülür. SAE J-661 uluslarararası standartların belirlemiş olduğu sertlik ve yoğunluk değerlerinin uygunluğuna bakılır.

Eğilme testi: Kaşık biçiminde çıkarılmış balataların, eğilme dayanımlarını belirlemek amacıyla üç noktalı eğilme testi her partide partinin kontrolü için yapılmaktadır. Böylelikle, balataların diski frenlemesi sırasında meydana gelebilecek eğilme dayanımları tespit edilmektedir.

Isıl İletkenlik (ASTM 1114-98) Testi: Isıl iletkenliğin tespiti için “C-Therm TCİ Termal İletkenlik Ölçüm” cihazını kullanmaktayız. Üretilen fren balatalarında bu cihaz ile ısıl iletkenlik tespiti yapılarak kontrolleri sağlanmaktadır.

Kesme kuvveti dayanımı testi: Kesme kuvveti dayanımı testi için “HY201 100KN Shear Strength Tester” test cihazımızı kullanıyoruz. Üretilen balataların kesme kuvveti dayanımı testi ISO 6312 standardına" göre yapılır. Disk sacı ve balata arasındaki birleşmenin kontrolü amacı ile her partide üretilen balataların kesme kuvvetine dayanımı ölçülür. Balatanın güvenlik açışından kullanılabilirliği için sacından ayrıldığı kuvvet en az 350N/cm2 üzerinde olmalıdır. Ayrıca balata sacının yüzeyinin en az %80’lik bir kısmında balata kalmalıdır.

Sıkıştırılabilirlik testi: Sıkıştırılabilirlik testi için “ HY205 Compressibility Tester” test cihazımızı kullanıyoruz. Üretilen balataların sıkıştırılabilirlik testi ISO 6310-2009’a standardına göre yapılmaktadır.

Oda sıcaklığında ve 400 C de balata üzerine 160 bar basınç uygulanarak, balatada oluşan sıkışma miktarı ölçülür. Aynı zamanda genleşme ve ısı transferi incelenir.

Sıkıştırma miktarı yüksek ise balata yumuşak, pedal hissi açısından sorun riski var demektir.

Sıkıştırma miktarı düşük ise balata sert, ses yapma riski var demektir.

Sıkışabilirliğin Kalınlığa oranı. 400 C'de : < %5 Oda Sıcaklığında: < %2

Krauss testi: Krauss testi için “ JF55 Multi Function Friction Tester - Krauss Tester” test cihazımızı kullanıyoruz. AR-GE süreci ve balata geliştirmesi tamamlandıktan sonra seri üretimde balata sürtünme katsayılarının ve aşınmaların kontrolü amacı ile kullanılır. Her parti için krauss testi yapılarak üretimi yapılan partinin kontrolü sağlanmış olur.

Test Standartları: Krauss, PV3212, PV3211, ECE R90 olacaktır.

Yüksek Performanslı Aşınma Test Cihazı: Aşınma katsayısı tespiti için “Aşınma Test Cihazı” kullanmaktayız. Kullanım şartlarına veya sıcaklığa bağlı olarak balata ve disk/kampana için mm ve gram aşınma miktarlarının ölçüldüğü testtir. Bu testler sonucunda SAE J-661 uluslararası standartların istemiş olduğu aşınma katsayısı değerlerine ulaşılmalıdır.

Orijinal disk fren balatalar arıcın ilk üretiminde montajında kullanılan balatalardır. Daha sonrasında yetkili servislerde ve bağımsız yenileme pazarında kullanılacak tüm balatalarda orijinal veya eşdeğer olarak tanımlanmış parçalar olmalıdır. Bu nedenle eşdeğer balataların ECE R90 regülasyonuna göre test edilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir. Ayrıca balata üretiminin yapıldığı fabrikanın da her yıl COP (Üretim Uygunluğu) testinin yapılması ve geçmesi gerekmektedir.

Apetech Otomotiv olarak Almanya ve Lüksemburg'dan ECE R90 kapsamında tüm testleri yaptırıp balatalarımızı onaylatmakta ve E1 - E13 ECE R90 numarası almaktayız. Fabrikamız da her yıl COP (Conformity of Production) testlerini ve analizlerini yaptırarak onaylanmaktadır.

Yetkili kurumlarca verilen E1 ve E13 numarası, balatalarımızın orijinali ile aynı performans değerlerini sağladığının belgesidir.

SERTİFİKALAR