BİLGİ ALIN 0262 642 06 44

LABORATUVAR VE TESTLER

Apetech, her alanda en son teknolojik donanıma sahiptir.

380m² kapalı alanda kurulu olan Apetech Merkez Laboratuvarında; 

  • Proje bazlı ürün geliştirme çalışmaları,
  • Hammadde, ara ürünler ve mamül ürünlerin testleri,
  • Yeni formül analiz çalışmalar yapılmaktadır.

Apetech Merkez Laboratuvarı 15 personel ile 7/24 hizmet vermektedir.

ECE R90 Kanuni Kriterleri

ECE-R 90

ECE-R 13

Araba Testleri

Krauss Testi

Sıkıştırma Testleri

Yırtılma / Kesme Testleri

Testler:

Sertlik testi: Sertlik ölçümü için “Macrona Shore D” sertlik ölçüm cihazı ve “Macrone Shore D test standı” cihazını kullanmaktayız.

Balataların, mekanik yapısı, SAE J-661’de belirtildiği gibi sertlik ölçme testiyle kontrol edillir. Sertlik ölçme testleri, üretilen her partide partinin kontrolü için yapılan testtir. Ölçümler sırasında her bir partide balata üzerinde farklı bölgelerde en az dokuz sertlik ölçümü yapılarak, elde edilen değerlerin ortalaması alınır ve SAE J-661 kriterlerine uygunluğuna bakılır. 

Yoğunluk ölçümü testi: Üretilen her partide partinin kontrolü için "Radwag PS 360.R2" Hassas terazi ve "Yoğunluk kiti (Kit 128)" test cihazımız kullanılarak yoğunluk ölçüm testi ile üretilen partinin kontrolü yapılır. 24 saat suda ve yağda bekletilerek sürecin öncesinde ve sonrasında sertlik ve ağırlık ölçümleri ile Arşimet prensibine göre yoğunlukları ölçülür.  SAE J-661 uluslarararası standartların belirlemiş olduğu sertlik ve yoğunluk değerlerinin uygunluğuna bakılır.

Eğilme testi: Kaşık biçiminde çıkarılmış balataların, eğilme dayanımlarını belirlemek amacıyla üç noktalı eğilme testi her partide partinin kontrolü için yapılmaktadır. Böylelikle, balataların diski frenlemesi sırasında meydana gelebilecek eğilme dayanımları tespit edilmektedir.   

Isıl İletkenlik (ASTM 1114-98) Testi: Isıl iletkenliğin tespiti için “C-Therm TCİ Termal İletkenlik Ölçüm” cihazını kullanmaktayız. Üretilen fren balatalarında bu cihaz ile ısıl iletkenlik tespiti yapılarak kontrolleri sağlanmaktadır.

"Kesme kuvveti dayanımı testi: Kesme kuvveti dayanımı testi için “HY201 100KN Shear Strength Tester” test cihazımızı kullanıyoruz. Üretilen balataların kesme kuvveti dayanımı testi ISO 6312 standardına" göre yapılır. Disk sacı ve balata arasındaki birleşmenin kontrolü amacı ile her partide üretilen balataların kesme kuvvetine dayanımı ölçülür. Balatanın güvenlik açışından kullanılabilirliği için sacından ayrıldığı kuvvet en az 350N/cm2 üzerinde olmalıdır. Ayrıca balata sacının yüzeyinin en az %80’lik bir kısmında balata kalmalıdır. 

 

Sıkıştırılabilirlik testi: Sıkıştırılabilirlik testi için “ HY205 Compressibility Tester” test cihazımızı kullanıyoruz. Üretilen balataların sıkıştırılabilirlik testi ISO 6310-2009’a standardına  göre yapılmaktadır.

Oda sıcaklığında ve 400 C de balata üzerine 160 bar basınç uygulanarak, balatada oluşan sıkışma miktarı ölçülür. Aynı zamanda genleşme ve ısı transferi incelenir.

  • Sıkıştırma miktarı yüksek ise balata yumuşak, pedal hissi açısından sorun riski var demektir.
  • Sıkıştırma miktarı düşük ise balata sert, ses yapma riski var demektir.

Sıkışabilirliğin Kalınlığa oranı.

400 C'de : <%5

Oda Sıcaklığında: <%2

Krauss testi: Krauss testi için “ JF55 Multi Function Friction Tester - Krauss Tester” test cihazımızı kullanıyoruz. AR-GE süreci ve balata geliştirmesi tamamlandıktan sonra seri üretimde balata sürtünme katsayılarının ve aşınmaların kontrolü amacı ile kullanılır. Her parti için krauss testi yapılarak üretimi yapılan partinin kontrolü sağlanmış olur.

Test Standartları:  Krauss, PV3212, PV3211, ECE R90 olacaktır. 

Yüksek Performanslı Aşınma Test Cihazı: Aşınma katsayısı tespiti için “Aşınma Test Cihazı” kullanmaktayız. Kullanım şartlarına veya sıcaklığa bağlı olarak  balata ve disk/kampana için mm ve gram aşınma miktarlarının ölçüldüğü testtir. Bu testler sonucunda SAE J-661 uluslararası standartların istemiş olduğu aşınma katsayısı değerlerine ulaşılmalıdır.

Orijinal disk fren balatalar arıcın ilk üretiminde montajında kullanılan balatalardır. Daha sonrasında yetkili servislerde ve bağımsız yenileme pazarında kullanılacak tüm balatalarda orijinal veya eşdeğer olarak tanımlanmış parçalar olmalıdır. Bu nedenle eşdeğer balataların ECE R90 regülasyonuna göre test edilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir. Ayrıca balata üretiminin yapıldığı fabrikanın da her yıl COP (Üretim Uygunluğu) testinin yapılması ve geçmesi gerekmektedir.

Apetech Otomotiv olarak Almanya ve Lüksemburg'dan ECE R90 kapsamında tüm testleri yaptırıp balatalarımızı onaylatmakta ve E1 - E13  ECE R90 numarası almaktayız. Fabrikamız da her yıl COP (Conformity of Production) testlerini ve analizlerini yaptırarak onaylanmaktadır.

Yetkili kurumlarca verilen E1 ve E13 numarası, balatalarımızın orijinali ile aynı performans değerlerini sağladığının belgesidir.